Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
Listnatá 2 2x týdně Úterý Pátek
- 4xLišejníková 3 2x týdně Úterý Pátek