Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
Kurská 1 1x za 14 dnů Úterý
- 3 1x týdně Úterý
- 4.2. 2x týdně Úterý Pátek
- 6 2x týdně Úterý Pátek
- 8 2x týdně Úterý Pátek