Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
Pisárecká 3 1x týdně Středa
- 4 2x týdně Úterý Pátek
- 10 1x týdně Středa
- 14 1x týdně Středa