Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
Broskvoňová 2 1x týdně Středa
- 4 1x týdně Středa
- 6 1x týdně Středa
- 8 1x týdně Středa