Úvod / Aktuality / Od začátku dubna mají obce povinnost celoročně sbírat bioodpad. S příchodem nového roku přibudou i jedlé oleje a tuky. Pro Brno žádná novinka

Od začátku dubna mají obce povinnost celoročně sbírat bioodpad. S příchodem nového roku přibudou i jedlé oleje a tuky. Pro Brno žádná novinka

Na začátku dubna vstupuje v účinnost změna vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta pro obce stanoví povinnost zajistit celoročně místa pro oddělený sběr biologických odpadů rostlinného původu. Doposud obce měly tuto povinnost vždy jen v období od dubna do října.

Město Brno tuto možnost svým občanům poskytuje už řadu let prostřednictvím sítě 37 sběrných středisek. „Díky tomu, že máme v Brně velmi hustou síť sběrných středisek, je skoro každému občanovi nějaké dostupné v blízkosti jeho bydliště. V celorepublikovém měřítku je takové množství poměrně rarita, například v hlavním městě jich mají sedm, v Ostravě dvanáct,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík s tím, že na každém z těchto míst mohou občané bioodpad odkládat a společnost SAKO zajistí jeho zpracování. Jen za loňský rok ho Brňané do sběrných středisek přinesli více než 2,6 tisíc tun. Aktuálně jsou na území města Brna připravována čtyři nová sběrná střediska a to na ulicích Slaměníkova v Maloměřicích, Lazaretní v Židenicích, Sochorova v Žabovřeskách a jedno sběrné středisko v Králově Poli.

Kromě toho město poskytuje také pravidelný mobilní svoz zahradního odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Ten nyní funguje už čtvrtým rokem v Jundrově, od loňského roku i v Žabovřeskách a Komíně.

Od ledna 2020 vyhláška dále stanoví povinnost celoročního odděleného sběru i pro jedlé oleje a tuky. I na ty jsou od roku 2015 na sběrných střediscích rozmístěny černé plastové popelnice s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácnosti. Řada lidí ještě stále vylévá přepálený olej do výlevek nebo záchodů. Ty se usazují v potrubí, které postupně zužují, až ho zcela ucpou. V horším případě může neřízená likvidace olejů a tuků výrazně znečisťovat životní prostředí, kanalizační infrastrukturu nebo čistírny odpadních vod. Na sběrná střediska by lidé měli olej přinášet v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Oproti většině obcí v České republice je však město Brno unikátní tím, že směsný komunální odpad vznikající na jeho území neukládá na skládky, ale energeticky ho využívá, což umí i s použitými  jedlými tuky a oleji. Ty jsou běžně recyklovány na paliva. Pokud si tedy Brňané nechtějí nebo nemohou např. s jednou lahví použitého oleje udělat procházku na sběrné středisko, mohou umístit své použité oleje v uzavřených PET lahvích do běžných černých popelnic na směsný komunální odpad.  Následně budou tyto odpady spáleny  v zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno, tzn. vyrobí se z nich teplo a elektřina. Ve výsledku se z odpadních olejů stává palivo stejně jako při recyklaci jakoukoliv jinou technologií. V Brně tady občané mají pohodlnou možnost dávat oleje i do běžných černých popelnic a nemusí mít špatný pocit z toho, že nakládají se svými odpady v rozporu cíly na ochranu životního prostředí.

SAKO Brno, a.s.


Zpět na archiv aktualit