Úvod / Aktuality / Už více než čtyři měsíce svážíme bioodpad

Už více než čtyři měsíce svážíme bioodpad

Už více než čtyři měsíce svážíme bioodpad

Od konce dubna, tedy již třetinu roku, sbíráme v Brně bioodpad. Díky dotaci jsme mohli pořídit tisícovku hnědých popelnic o objemu 240 litrů, které jsou umístěny na veřejně přístupných místech.
Za prvních sto padesát dní jsme do Centrální kompostárny svezli na 450 tun bioodpadu, najeli  více jak 9 tisíc kilometrů a obsloužili celkem 15 496 kusů nádob,“ vypočítává Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Dosavadní průměrný vývoz se tak ustálil na 23 tun bioodpadu týdně. 

V úvodním týdnu se do Centrální kompostárny svezlo necelých 7 tun bioodpadu, v květnu průměrně 15 tun týdně a od června množství svezeného bioodpadu vysoce překračuje 20 tun. Rekordním byl poslední týden v červenci, kdy se do kompostárny dostalo téměř 30 tun.
Jednotlivé svozové dny uvádíme zde.
Nejvíce bioodpadu obyčejně sbírá vůz v úterky , což jsou Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, oba Lískovce a Žebětín a čtvrtky, kdy vůz na sběr bioodpadu navštíví postupně Obřany, Maloměřice, Brno-sever, Ivanovice, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky a Útěchov. V průměru 5 % nádob týdně není možné do bioodpadu vysypat z důvodu znečištění, neboť obsahují zejména mastnotu, živočišné zbytky, stavební suť, či nadměrné množství komunálního odpadu. Zbytek se do kompostárny dostane, velmi často ovšem s nutností dotřídění osádkou před výsypem. Co nejde vytřídit přímo na stanovišti separovaného odpadu, musí následně ručně dočistit pracovníci kompostárny ve svém areálu, což svoz bioodpadu samozřejmě prodražuje. „Proto bych znovu apeloval a zdůraznil, že hnědé popelnice mají primárně snížit podíl bioodpadu v komunálním odpadu. Jsou určeny pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu, pro odřezky zeleniny a ovoce, či pro sypaný čaj a kávovou sedlinu. Bioodpad sbíráme proto, aby se z něho mohl vzniknut kvalitní kompost, který využijeme například v péči o zeleň města Brna,“ zdůrazňuje za SAKO Brno Filip Leder.

Co do bio popelnice patří? Biologický odpad z kuchyně – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky zeleniny a ovoce, jádřince, ale i sypaný čaj či kávová sedlina.

Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, tuky, kosti, mléčné výrobky (máslo, jogurt, sýry), oleje ze smažení, textil, cigarety, popel, uhynulá zvířata, exkrementy, plast, sklo a směsný komunální odpad.


Zpět na archiv aktualit