Úvod / Aktuality / Na lince SAKO Brno se testují návrhy nových obalů

Na lince SAKO Brno se testují návrhy nových obalů

Od roku 2030 mají být všechny plastové obaly uváděné na evropský trh do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné. Proto nás potěšilo, že přední výrobci a designeři si právě na naší třídicí lince zkoušejí, zda jejich hliníkové a plastových obaly, které navrhují, vyhovují zpřísněným regulím Evropské Unie a zda je automatické komponenty linky dokáží rozpoznat a vytřídit pro recyklaci.

V minulých týdnech takto byly úspěšně vyzkoušeny například hliníkové obaly výrobce potravin, firmy Orkla Foods Česko a Slovensko od jejich paštik značky Hamé, ryb a dále vícevrstvé polyetylenové a polypropylénové sáčky s ochranou bariérou hliníkové metalízy. „Na lince jsme testovali úspěšnost automatického třídění obalů od Hamé a potěšila nás kvalita a čistota výstupní druhotné suroviny. V principu se jednalo o unikátní test, a to i v evropském měřítku“, hodnotí akci Pavel Komůrka, manažer pro udržitelné obaly firmy Orkla Foods Česko a Slovensko.

Spolu s designery a výrobci obalů tím podporujeme trendy zabraňující vzniku vysokého množství obalových odpadů a přispíváme k opravdu kvalitní a účelné recyklaci,“ uvádí k tomu Pavel Urubek, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která automatickou linku provozuje.

Optické separátory, které tvoří páteř technologie linky, bezchybně detekují různé druhy obalových materiálů na principu spektroskopie. Lze tedy velmi čistě třídit také plasty, které lidské oko a ruka na běžícím pásu ruční třídící linky těžko rozezná, přičemž účinnost třídění se blíží sto procentům, což je hodnota, která je v ruční třídírně prakticky nedosažitelná. Linka separuje plastový, hliníkový a kovový odpad ze žlutých kontejnerů z měst a obcí a předává k materiálovému využití beze zbytku vše, co lze recyklovat. Další podobná funguje v Ostravě a v různé fázi přípravy jsou linky v dalších městech ČR.


Zpět na archiv aktualit