Úvod / Aktuality / Odtrhněte víčko od jogurtu. Dáte mu tak šanci k recyklaci

Odtrhněte víčko od jogurtu. Dáte mu tak šanci k recyklaci

Je to maličkost, ale správnému třídění hodně pomůže.

Všechen odpad, který v Brně dáte do žlutého kontejneru, putuje do areálu automatické třídicí linky SAKO Brno. Tato linka má několik celorepublikových NEJ, například co se týče rychlosti, efektivity a účinnosti. Je v tuzemsku jednou z mála (Brno, Praha, Ostrava), kde odpad nedotřiďují lidé, ale stroje. Lidé „pouze“ dohlížejí na bezproblémový chod linky, asistují při nakládce a expedici odpadu či dotřiďují do stoprocentní kvality strojně předtříděné komodity. Proto ta rychlost, účinnost a efektivita.

Třídicí linka vytřídí také železné a neželezné kovy
V Brně funguje necelý rok a za ten stihla k následné recyklaci připravit šestkrát více plastového odpadu než předchozí ruční linka. A to je jen začátek. V prvním roce provozu jela zkušebně na jednu směnu a od letošního února na směny dvě. Ve vícesměnném provozu se plastového odpadu bude třídit mnohem víc. Spolu s tím se vytřídí i více kovového odpadu z domácností. Součástí technologie automatizované linky je totiž také separátor magnetických kovů, který zachytává konzervy či zavařovací víčka, a je zde i separátor nemagnetických kovů. Říká se mu indukční separátor, je založený na technologii vířivých proudů a umí chytat například plechovky z hliníku, nebo hliníková víčka.

Proč je žádoucí dávat do odpadu hliníková víčka odtržené od kelímku?
Tím se dostáváme k problematice naznačené v názvu článku. Separátor neželezných kovů je naučen hledat třeba hliník a jakmile jej uvidí, přikáže jej odfouknout do boxu, kam se shromažďují zachycené neželezné kovy. Jenže víčko, pevně spojené s kelímkem je pro trysku příliš těžké. Nedokáže překročit bariéru, nedostane se k ostatním kovům a hliník se tak neodstěhuje k recyklaci. Což je škoda, protože jde o materiál, s nímž se dá pracovat do nekonečna, aniž by ztrácel na kvalitě. Recyklací hliníkového materiálu šetříme suroviny, energii a snižujeme emise CO₂. To není fráze, jen konstatování faktu.

Rada na závěr
Závěrečná rada je prostá: Vážení občané, aby odpad ze žlutých popelnic byl co nejlépe využit a recyklován, prosíme o jednu časově nenáročnou drobnost, která ve výsledku dokáže velké věci.
Jakmile otevřete jogurt, termix, lipánek, zkrátka jakýkoliv kelímek s hliníkovým víčkem, odtrhněte toto víčko zcela a oboje, jak víčko, tak kelímek dejte do žlutých kontejnerů. Odděleně. Protože hliník se zpracovává zvlášť a plasty se zpracovávají zvlášť. Během separačního procesu nám hliníkové víčko zachytí separátor nemagnetických kovů, zatímco kelímek se stane objektem zájmu optického separátoru. Hliník si následně převezme firma, zabývající se recyklací neželezných kovů a plast si odveze firma, která z něho plastovému odpadu dá nový život. A pak se nám to pak v podobě nějakých užitečných výrobků vrátí. Třeba ve formě jogurtu s hliníkovým víčkem…

 


Zpět na archiv aktualit