Úvod / Aktuality / Zkouška ostrovního režimu v SAKO Brno

Zkouška ostrovního režimu v SAKO Brno

Na závěr jarní odstávky jsme prověřovali, zda je naše zařízení připravené pro případ náhlého přerušení dodávek elektrické energie. Tedy zda dokážeme přejít do tzv. ostrovního režimu, v němž udržíme výrobu elektrické energie, funkčnost spalovenských kotlů a současně pokračujeme v dodávkách tepla pro obyvatele Brna.

 Zkouška dopadla na výtečnou. Potvrdilo se nám, že v případě totálního výpadku elektrické energie umíme velmi přejít k pokrytí vlastní energetické soběstačnosti, a že i v případě výpadku dodávek elektřiny zůstane zařízení SAKO Brno plně funkční, tj. i v případě krizové situace budeme schopni zpracovávat veškerý vyprodukovaný odpad.

Testování se spustilo plánovaným přerušením dodávek elektrické energie a následným odpojením od hlavní distribuční soustavy. Areál SAKO Brno tím přešel do ostrovního režimu. „Z našeho pohledu byla zkouška úspěšná. Po odpojení z distribuční sítě jsme udrželi výrobu energie pro vnitřní potřebu našeho areálu a v rekordně krátkém čase jsme byli schopní zpětně se přifázovat k distribuční síti a dodávat do ní námi vyrobenou energii,“ zdůraznil předseda představenstva SAKO Brno Pavel Urubek

 Funkčnost přechodu na ostrovní režim bude SAKO Brno testovat každoročně.


Zpět na archiv aktualit