Pro občany / Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu

Čistější Brno, už 30 let. Tak dlouho se společnost SAKO stará o komunální odpady v Brně. Díky propracovanému systému nakládání s odpady jich na skládku putují jen necelá 3 %. Zbylých 97 % odpadu energeticky a ekologicky zpracujeme.

„Kukačky“, jak naši lidé přezdívají popelářským vozům, denně sváží směsné komunální odpady do moderního provozu, kde je proměňujeme v energii. Brňáci tak díky chytrému zpracování odpadů svítí, topí a mají teplou vodu.

Co je směsný komunální odpad?
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu zbylá po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu.

Co není směsný komunální odpad?
Objemný odpad, jako je nábytek, žehlicí prkna, sušáky apod., tříděný využitelný odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební odpad a pneumatiky. Tento odpad patří na sběrné středisko odpadu.

Více se dočtete ve vyhlášce města Brna zde.

Černé popelnice každý rok jednou vymyjeme. I to v rámci poplatku, který platíte za svoz komunálního odpadu. Pečujeme o čistotu Brna.

Máte další dotazy?