Pro občany / Třídění / Jak správně třídit / Ostatní vytříděný odpad

Ostatní vytříděný odpad

Objemný odpad

Když se vám nahromadí větší množství odpadu

Odebíráme:

 • starý nábytek
 • čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele a matrace
 • podlahové krytiny – PVC, linolea, koberce, peřiny
 • dětské autosedačky
 • dřevo

Pozn.: Objemné předměty (např. skříň či postel) je nutné před tím, než je odvezete na sběrné středisko, rozložit či rozdělit na desky.

Neodebíráme:

 • sedadla a plastové komponenty z automobilů

Biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností

Mezi biologický odpad patří:

 • biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, hlína z květináčů
 • celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny
 • čajové sáčky a kávová sedlina
 • jádřince a pecky z ovoce
 • listy a nať ze zeleniny
 • slupky z citrusových plodů, brambor, okurek a ostatní zeleniny
 • listí, tráva, plevel, drny a zbytky rostlin, seno a sláma
 • piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny
 • větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm)

Pozn.: Jde o odpad, který neobsahuje a nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu ani s vedlejšími produkty živočišného původu.

Mezi biologický odpad nepatří:

 • ropné látky, plasty
 • zbytky jídel živočišného původu, kosti, maso, kůže
 • gastroodpad, jedlé oleje
 • uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Papír

Patří sem:

 • noviny, časopisy
 • kancelářský papír, reklamní letáky
 • sešity a knihy (bez tvrdé vazby – tu vytrhněte a vyhoďte do komunálního odpadu)
 • rozložené krabice, lepenka, kartón, papírové obaly

Nepatří sem:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
 • uhlový a voskovaný papír, papír zatavený do fólie
 • použité pleny a dámské hygienické potřeby
 • použité papírové utěrky a kapesníky

Plasty

Patří sem:

 • všechny druhy plastových obalů – plastové obaly od pokrmů, kelímky, krabičky, plastové nádoby od kosmetiky či pracích prostředků, PET láhve, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů
 • nápojové kartony od mléka, džusů (TETRAPAK)
 • kovové obaly od potravin
 • pěnový polystyren obalový (výplně krabic elektrospotřebičů)
 • pěnový polystyren stavební – čisté odřezky odebíráme v omezeném množství (ve větším množství přijme Sběrný dvůr Jedovnická 4)

Nepatří sem:

 • obaly se zbytky potravin
 • obaly od chemikálií a nebezpečných látek
 • novodurové trubky
 • podlahové krytiny
 • pěnový polystyren stavební se zbytky lepidel a omítek (přijme sběrný dvůr ASTV – Líšeňská 35, Brno)

Sklo

Patří sem:

Čiré (bílé) sklo:

 • sklenice od marmelád či zavařenin, kečupu
 • rozbité skleničky (bez zbytků potravin a tekutin)
 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů

Barevné sklo:

 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů

Tabulkové sklo:

 • okna, světlíky, vitríny, stará akvária, výplně dveří

Do skla nepatří:

 • sklo s fólií
 • drátosklo
 • autoskla
 • skla pokovená (zlacená a zrcadla)
 • luxfery

Textil

Textil použitelný:

 • veškeré oděvy
 • boty v páru
 • hračky
 • bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy)

Pozn.: Použitelný textil odevzdávejte zásadně v igelitových pytlích, ať se navzájem neušpiní.

Nepatří sem:

 • znečištěný textil
 • čisticí tkaniny
 • ochranné oděvy
 • koberce
 • matrace

Kovy

Pozn.: Kovy jsou přijímány zdarma, nejedná se o výkup. Kovy vykoupí výkupny.

Rostlinný olej

Rostlinný olej z domácností – slitý olej po smažení, z fritovacích hrnců atp. Podmínkou je, aby byl v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Nejedná se o motorové a jiné technické oleje, které patří do nebezpečného odpadu.

Časté dotazy

Odevzdává se na sběrná střediska odpad zdarma?

Ano, platí se jen za pneumatiky a stavební suť.

Pomůžete mi odvézt odpad na sběrné středisko odpadů?

Společnost SAKO, a.s., nabízí pro občany města Brna odvoz objemného odpadu od domu na sběrné středisko odpadů.