Pro občany / Třídění / Jak správně třídit / Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nevhodné zacházení s těmito odpady může poškodit lidské zdraví nebo ublížit životnímu prostředí. Na starších obalech jsou označeny výstražnou oranžovou značkou. Současné provedení má bíločervené značení (seznam nebezpečných odpadů):

Jedná se o:

Tyto odpady jsou přijímány zdarma.

Časté dotazy

Berete staré prošlé léky?

Tento nebezpečný odpad neodebíráme, léky patří výhradně do lékárny.

Našel jsem při stěhování rodičů staré náboje (munici). Co s nimi?

Střelivo nespadá do působnosti zákona o odpadech a je potřeba jej odevzdat na Inspektorátu zbraní a střeliva Policie ČR, Příční 31, Brno.

Mám eternit ze střechy staré garáže. Co s ním?

Tento typ odpadu neodebíráme, neboť obsahuje příměsi azbestu. Odeberou ho na Sběrném dvoře Jedovnická 4, Brno. Odběr odpadu je zpoplatněn.

Mám kanystr s motorovým olejem, ale kanystr chci zpět – je to možné?

Oleje se na sběrné středisko odpadu odevzdávají jen v uzavřených nádobách, nesmí se přelévat. Kanystr vám bohužel nevrátíme.

Mám starý hasící přístroj. Co s ním?

Hasící přístroje na sběrném středisku neodebíráme. Odebere je od vás brněnská firma REHAS

Co mám udělat s prázdnou kartuší od turistického vařiče?

Prázdnou kartuš můžete odložit na jakékoliv sběrné středisko, kde ji zdarma odeberou.