Pro občany / Vzdělávací centrum / Exkurze pro školy a veřejnost

Exkurze pro školy a veřejnost

Vzdělávací centrum – ENVIcentrum

ENVIcentrum je v mnoha ohledech ojedinělé, výchovně-vzdělávací environmentální pracoviště naší společnosti. Jeho hlavním cílem je nenásilnou a zábavnou formou postavenou na osobním prožitku představit vše podstatné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím. Chceme představit odpad jako důležitou druhotnou surovinu, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů a současně odbourávat zažité předsudky, které souvisí s jeho energetickým zpracováním.

Na co všechno se můžete v ENVIcentru těšit?

ENVIcentrum tvoří prezentační místnost v sídle společnosti SAKO Brno. Právě zde se dozvíte spoustu zajímavých a užitečných informací o ekologickém nakládání s odpady. Služby našeho ENVIcentra jsou určeny pro všechny věkové skupiny. Důraz klademe zejména na práci s dětmi a s mládeží, ale máme připravené programy a exkurze i pro vysokoškoláky, laickou i odbornou veřejnost. Při exkurzích a prezentacích dbáme na věk a odbornou úroveň návštěvníků. Malí i velcí návštěvníci se u nás názorně seznámí, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru přes třídění až po energetické využití.

Veškeré aktivity ENVIcentra jsou pro nekomerční subjekty zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Řekli o nás

"Rád bych vám touto cestou opravdu MOC poděkoval za vydařenou exkurzi ve spalovně, kterou jste pro nás připravili. Velice si vážím ochoty a vstřícnosti vaší i všech dalších, kdo se na zajištění exkurze podíleli. Reakce účastníků byly nadšené, přece jen jde o provoz, kam se člověk běžně nepodívá a hlavně nakládání s odpady je většině lidí blízké a co se s nimi děje dál je zajímá. Řada z nich mi dokonce poté napsala, že je exkurze přivedla k přehodnocení toho, co vše vyhazují a k výraznějšímu třídění."

Ještě jednou děkuji, bylo to skvělé.

Příznivci geocachingu


„Všude nás odbydou za půl hodiny a je hotovo, vaše paní doktorka, naše průvodkyně, se nám věnovala tři hodiny, vše jsme pochopili, viděli a chválíme vstřícný přístup!“

Doprovod VŠ studentů z Mendlovy univerzity


„Chtěla bych ještě touto formou poděkovat za včerejší exkurzi. Všichni účastníci byli spokojeni a myslím, že to pro nás všechny bylo velice přínosné uvědomit si, co se s odpady děje a jak je třídit lépe, abychom druhým nepřidělávali práci... A že i exkurze v tak nezvyklém prostředí může být docela příjemná, za což vděčíme vám, protože bylo vidět, že vás práce baví, děláte ji rádi a s nadšením a dokážete odpovědět na všechny všetečné dotazy.“

Zájmová skupina Brno


„Chtěli bychom poděkovat za pěkný zážitek a zvláště potom paní, nebo slečně, která nás provázela. Věnovala se nám s plnou profesionalitou, ochotou a plným nasazením.
Po zhlédnutí provozu se nám určitě změnil náš dosavadní pohled na odpadové hospodářství a určitě si tyto vědomosti neponecháme jenom pro sebe.“

Zájmová skupina Jehnice
 


"Chtěla bych vám moc poděkovat za váš čas a péči při včerejší exkurzi. Velice si vážím trpělivosti a milého vystupování všech průvodců a zaměstnanců SAKO, které jsme potkali. Takovýto přístup jsem opravdu již dlouho neviděla.
S velkými díky," 

Kristýna A. 


"Dobrý den vážení,
včera jsem se 44 žáky Základní školy v Rajhradě od 2. až 9. třídy a s 10 dospělými navštívila Váš podnik. Musím Vám sdělit, že jsme se na každém kroku setkali s příjemnými lidmi a vstřícným chováním. Paní průvodkyně se nás ujala už půl hodiny před plánovanou exkurzí a společně s kolegyní se nám věnovaly přes dvě hodiny. Děti se pak mohly po exkurzi ještě v klidu nasvačit. Vaše průvodkyně i přes hlasové problémy ochotně a fundovaně odpovídala na naše dotazy. Řekla nám ještě spoustu dalších informací o práci popelářů a svozu odpadu v Brně.
Exkurze byla velmi zajímavá a velice přínosná pro žáky. Práce všech zaměstnanců SAKO si velice vážíme, protože je nesmírně důležitá! Přejeme všem spoustu zdraví, energie a další inspirace pro zlepšování Vaší činnosti!"

učitelka ZŠ Rajhrad


"Po absolvování exkurze u vás v SAKO moje máma začala třídit, což je obrovský úspěch. Má to smysl!"

Marek B.