Pro občany / Vzdělávací centrum / Ať je klima v Brně prima aneb Dny životního prostředí

Ať je klima v Brně prima aneb Dny životního prostředí

Malinko (tedy vlastně nakonec hodně :)) pršelo. Nicméně na návštěvnosti této velmi povedené akce, organizované Odborem životního prostředí magistrátu města Brna se to neodrazilo. Děti chodily a ochotně se zapojovaly do soutěží, zaměřených na prohloubení znalostí o přírodě a udržitelném, ekologickém způsobu života. Náš edukativní stánek SAKO Brno u toho nemohl chybět. Pro obdržení razítka na výherní kartičce museli malí i větší soutěžící splnit hned několik „náročných“ úkolů. Bezpečně určit, který odpad patří do té které barevné popelnice a nenechat se splést i chytákem „kampak že se v Brně od září 2022 dávají kovové obaly od potravin?“ (do žluté, správně). A kdo ještě chtěl, složil si s námi puzzle a dozvěděl se, co všechno zajímavého se děje s odpadky, které doma vhodíme do koše.

Vaše SAKO Brno