Jak třídit odpad v Brně? / Na sběrná střediska odpadu

Na sběrná střediska odpadu

Sběrná střediska odpadu

Když se vám nahromadí větší množství tříděného odpadu, který se nevejde do barevných kontejnerů, je čas na návštěvu sběrného střediska. Odpad pohodlně přivezete autem a obsluha vám ochotně ukáže, do kterého kontejneru ten který odpad patří. Sběrné středisko navíc zdarma odebírá řadu dalších odpadů včetně elektrospotřebičů. Vybraná střediska odeberou za poplatek také pneumatiky i stavební suť bez příměsí. 
Seznam a provozní dobu všech sběrných středisek naleznete zde.

Na sběrná střediska odpadu nepatří

 • bytová jádra
 • azbest
 • eternit
 • sádrokarton
 • pěnový stavební polystyren (ve velkém množství)
 • živočišný odpad

 

Tyto druhy odpadu lze za poplatek odevzdávat na Sběrném dvoře Jedovnická 4

Kde se sběrná střediska odpadu nacházejí?

Seznam všech sběrných středisek, jejich provozní dobu a kontakty naleznete zde.

Jak odpad připravit pro sběrné středisko?

 • vozte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte podle pokynů obsluhy střediska,
 • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené na desky, objemné izolace napěchované do pytlů atp.),
 • při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru až po uhrazení ceny za odběr s obsluhou střediska,
 • v případě příjmu odpadu, který je zpoplatněn, musí obsluha střediska vydat účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který obsahuje jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu za uložené odpady.

Nevíte, jak odpad na sběrné středisko odpadů dovézt?

Brňáci můžou využít službu odvozu objemného odpadu přímo od domu. Odvezeme koberce, podlahové krytiny, dřevěný, čalouněný, plastový nábytek, matrace, ale i spotřebiče (pračku, sporák, myčku, ledničku), dřevěné bytové vnitřní dveře a dřevěná okna. To vše do maximálního objemu 3 m3 a maximální délky 3 m. Službu objednávejte na tel. 548 138 203, 607 807 701.

 

Cena služby:
 • odvoz 1 m3 objemného odpadu stojí 400 Kč včetně DPH,
 • odvoz každého dalšího 1 m3 objemného odpadu je za 200 Kč včetně DPH (tzn. odvoz 3 m3 odpadu vyjde na 800 Kč).

Pracovní doba:
 • Po–Pá od 9 do 15 hodin mimo státní svátky

 

Tato služba není určena pro odvoz stavebního odpadu, jako jsou kachličky či stavební suti, stejně jako pneumatik a pořezaného dřeva ze zahrad.