Pro podnikatele a obce / Odvoz odpadu / Zapojení do systému města Brna v třídění

Zapojení do systému města Brna v třídění

Statutární město Brno nabízí pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající možnost zapojení do systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu zavedeného městem Brnem. Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty, nápojové kartony a hliníkové plechovky od nápojů do barevných kontejnerů umístěných v ulicích města Brna na veřejně přístupných místech a rovněž na sběrných střediscích odpadu.

Základní povinnosti původců odpadu