Pro podnikatele a obce / Odvoz odpadu / Pronájem velkoobjemového kontejneru

Pronájem velkoobjemového kontejneru

Uklízíte, rekonstruujete, přestavujete? Prostě máte spoustu nesourodého odpadu a nevíte co s ním? Vlastníme velkoobjemové kontejnery různých velikosti, které vám přistavíme kam si budete přát.

Nabízíme

Seznam odpadů svážených velkoobjemovými kontejnery

Druhy velkoobjemových kontejnerů (VOK)

Podmínky pro přistavení velkoobjemového kontejneru

Upozorňujeme: 

Podmínky ukládání odpadů na skládky § 11
3) V případě odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 se za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jejich soustřeďování vytřídění všech ostatních složek komunálních odpadů, které produkuje. Pokud je původcem těchto odpadů obec, považuje se požadavek podle věty druhé za splněný, pokud obec zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování v souladu s požadavky této vyhlášky. V případě odpadu katalogového čísla 20 03 07 se za úpravu odpadu před uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů.

 

Jak si objednat velkoobjemový kontejner?

Kontaktujte vedoucí velkoobjemových kontejnerů paní Karlu Kučerovou (tel.: 548 138 314, 733 167 469, email: kucerova@sako.cz), která s Vámi domluví termín přistavení kontejneru a další postup.

Dokumenty ke stažení: