Pro podnikatele a obce / Nelegální skládky

Nelegální skládky

Profesionálně vyřešíme problém s nelegální skládkou na vašem pozemku. Odpad naložíme, odvezeme a místo uklidíme. Materiál ze zlikvidovaných skládek třídíme na jednotlivé odpady. Ty spalitelné energeticky využijeme, nebezpečné odpady předáváme oprávněným firmám k odstranění a ostatní odpady uložíme na skládku.

Společnost SAKO vypisuje výběr zhotovitele na:
likvidaci nelegální skládky Brno - střed. Podrobnosti najdete v propozicích zde: zak. č. 12_2022_Brno - střed, při ul. Gorazdova Platnost do: 20. 10. 2022. 

Dotazy a objednávky

Kontaktní osoba: Hana Jurmanová