Pro podnikatele a obce / Nelegální skládky

Nelegální skládky

Profesionálně vyřešíme problém s nelegální skládkou na vašem pozemku. Odpad naložíme, odvezeme a místo uklidíme. Materiál ze zlikvidovaných skládek třídíme na jednotlivé odpady. Ty spalitelné energeticky využijeme, nebezpečné odpady předáváme oprávněným firmám k odstranění a ostatní odpady uložíme na skládku.

Společnost SAKO vypisuje výběrové řízení na:
likvidaci nelegální skládky Brno-Žabovřesky, zakázka č. 08/2021. Podrobnosti v propozicích zde: ZAK. č. 08_2021 Brno - Žabovřesky, při ul. Veslařská, Žabovřeské louky.zip Platnost do: 17. 3. 2021. 

Dotazy a objednávky

Kontaktní osoba: Hana Jurmanová