Pro podnikatele a obce / Nelegální skládky

Nelegální skládky

Profesionálně vyřešíme problém s nelegální skládkou na vašem pozemku. Odpad naložíme, odvezeme a místo uklidíme. Materiál ze zlikvidovaných skládek třídíme na jednotlivé odpady. Ty spalitelné energeticky využijeme, nebezpečné odpady předáváme oprávněným firmám k odstranění a ostatní odpady uložíme na skládku.

Společnost SAKO vypisuje výběrové řízení na:
likvidaci nelegální skládky Brno - Bosonohy. Podrobnosti najdete v propozicích zde: ZAK. č. 07_2022 Brno - Bosonohy, při ul. Chironova.zip Platnost do: 9. 3. 2022. 

Dotazy a objednávky

Kontaktní osoba: Hana Jurmanová