Pro podnikatele a obce / Odvoz odpadu / Objednávka svozu odpadu

Objednávka svozu odpadu

Směsný komunální odpad

Nabízíme pravidelné i individuální svozy směsného komunálního odpadu z vlastních i pronajatých nádob různých objemů a jeho další energetické využití v zařízení pro energetické využívání odpadů.

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Kromerová

Tříděný odpad

Poskytujeme pravidelné i individuální svozy tříděného odpadu. Svážíme odděleně papír, sklo, plasty spolu s nápojovými kartony a hliníkovými plechovkami od nápojů. Tento materiál je svážen na dotřiďovací linku společnosti SAKO k dalšímu dotřídění a následně je odesílán k materiálovému využití.

Chcete se zapojit do systému třídění ve městě Brně a využít barevné kontejnery v ulicích?

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Kromerová

Gastroodpad

Nabízíme pravidelné i individuální svozy gastroodpadu z kuchyní, jídelen a restaurací, a to jak kuchyňských zbytků, tak potravin už nevhodných ke konzumaci.

Pro odvoz odpadu poskytujeme soudky o objemu 30 litrů nebo speciální nádoby o objemu 120 litrů, které jsou opatřeny speciální těsnicí gumou na víku a uzavíratelným pákovým mechanismem, které zabraňují šíření zápachů, nežádoucímu vniknutí do nádoby a zároveň bezpečnou a jednoduchou manipulaci s nádobou při odvozu odpadu. Odvoz odpadu probíhá výměnným způsobem. Nádoby jsou po každém svozu vyplachovány a dezinfikovány. Veškerý odpad je dále využíván v bioplynových stanicích.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vincencová

Nebezpečný odpad

Nabízíme pravidelný i individuální svoz nebezpečných odpadů z vašich vlastních i pronajatých nádob a zajistíme jejich bezpečnou likvidaci.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vincencová

Průmyslový odpad

Zajistíme vám pravidelný či jednorázový svoz ostatních průmyslových odpadů, ať jste živnostník nebo máte firmu. Odpad buď energeticky využijeme, nebo uložíme na zabezpečenou skládku.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vincencová