Pro podnikatele a obce / Objednavkový formulář

Objednavkový formulář

 1. Vyplňte objednávkový formulář
 2. Domluvte si termín
  Po odeslání formuláře si alespoň jeden pracovní den před návozem dohodněte termín na váze –  tel. + 420 548 138 174, vaha@sako.cz. Pracovní doba váhy: Po–Pá od 6.00 do 19.00, So 6.00–14.00.
 3. Dojeďte na váhu ZEVO
  Dojeďte na váhu ZEVO (Jedovnická 2, Brno), kde vám naše kolegyně vysvětlí další postup.
 4. Platba
  Platba probíhá hotově na pokladně váhy. Vystavíme vám doklad o přivezené hmotnosti (vážní lístek), daňový doklad a protokol o skartaci.

Objednávka Dodávka spalitelného odpadu k energetickému využití (skartace)

Identifikační údaje dodavatele odpadu

Adresa provozovny, kde odpad vznikl

?

IČZ (identifikační číslo zařízení) pokud je dodavatelem provozovatel zařízení nebo IČP (identifikační číslo provozovny) pokud je dodavatelem původce. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti při které odpad vznikl.

IČP je přiděleno Živnostenským úřadem. V případě, že není, zvolí si původce své vlastní interní IČP. Při volbě vlastního IČP je třeba dodržet tato pravidla: číslo by mělo mít max. 12 znaků (čísla, písmena a znaky v libovolné kombinaci), ale nesmí to být 0 ani řetězec 0. V případě, že si jako IČP zvolíte své IČ, přidejte před něj či za něj minimálně jeden znak.

?

IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky.

Odpad chci zpracovat formou

Název druhu odpadu

?

např. odpad z výroby, skartace, vyklízení nemovitosti aj.

Fyzikální a nebezpečné vlastnosti odpadu

 • !

  Odpady tekuté, práškovité, kašovité a těstovité konzistence nepřijímáme.

Osoba zodpovědná za úplnost a správnost informací uvedených v základním popisu odpadu

Protokol o odběru vzorku odpadu a protokol o výsledcích zkoušek

?

Protokol se nevyžaduje, pokud se jedná o odpad, který na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úprav a jiných informací je podrobně popsán v „Základním popisu“ a na základě hodnocení (odborného úsudku) osoby uvedené v bodě 6 odpad splní podmínky pro účely přijetí do zařízení.

?

Protokol se dokládá u odpadů, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a „Základní popis“ je zpracován na základě úsudku osoby (uvedené v bodě 6).

Předpokládaná hmotnost odpadu v dodávce

Informace

Fotografie odpadu (max. 5 fotografií)

Povolený formát souboru je jpg/jpeg/png do maximální velikosti 4Mb a počtu pěti fotografií. Pro výběr více položek použijte klávestu CTRL nebo SHIFT.

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online zde. Odesláním tohoto formuláře společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuji, že jsem se s těmito informacemi náležitě seznámil před poskytnutím osobních údajů.

* hvězdičkou označená pole jsou povinná

Napište prosím číslo dva: